Salut,

Bine ai venit pe platforma de concursuri F64! Primul pas de a intra în comunitate este acela de a citi cu atenție acest regulament general, pentru a ne ajuta să menținem o atmosferă cât mai relaxată și pentru ca desfășurarea concursurilor să fie cât mai corectă.

Principalul scop al platformei de concursuri F64, este de a îi impulsiona pe cei interesați de fotografie să aibă mai multă încredere în pasiunea lor, să învețe, să socializeze, pentru a ajuta la închegarea comunității foto din România. Aici vii ca să devii mai bun, să cunoști oameni noi și de ce nu, să câștigi!

De asemenea, moderatorii studiază cu atenție activitatea de aici, în așa fel încât să fie o competiție plăcută pentru toată lumea. Moderarea lucrărilor se face complet privat, iar mailurile de primite drept înștiințare în privința deciziilor luate de moderatori se trimit automat. NU trebuie să răspunzi la aceste emailuri, nu vor fi citite, însă pentru orice problemă poți contacta moderatorii personal, la adresa concurs@f64studio.ro


Despre platforma de concursuri

Este împărțită în 4 secțiuni: Homepage, Concursuri, Trivia și Profilul de utilizator.

Pe homepage vei găsi un sumar al celorlalte secțiuni, plus cele mai noi articole de pe blog, produse recomandate de la F64 și posibilitatea de a te abona.

Concursuri

Pagina de concursuri conține o galerie a tuturor concursurilor create de F64, active, în curs de jurizare sau terminate. De aici poți da click pe oricare concurs, fie că vrei doar să îl vizualizezi sau dorești să participi.

Reguli cu privire la participarea la concursuri

Articolul 1. Organizatorii Concursurilor

Art. 1.1. Concursurile sunt organizate de S.C. F64 Studio S.R.L. (numită în cele ce urmează F64 / Organizator), cu sediul în Bucureşti, Str. Vigilenţei nr. 7, sector 5, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/6743/2001, CUI 14080808 și parteneri individuali per concurs. Fiecare concurs în parte va avea un regulament individual, pentru a furniza informații specifice.În continuare, S.C. F64 Studio S.R.L. va fi denumit “Organizator”.

Art. 1.2. Decizia de derulare a concursului conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”) este finală şi obligatorie pentru orice participant la Concurs („Participant”). Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România.

Art. 1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfăşurării Concursului, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa Publicul despre aceste modificări.

Art. 1.4 Prin înscrierea în concurs, participanții își exprimă acordul implicit ca fotografiile lor să poată fi făcute publice și utilizate în scop publicitar de către organizatorii concursului, inclusiv pe paginile de facebook si de Instagram ale F64 Studio. În situația în care participantul este minor, se prezumă că participarea acestuia a fost făcută cu acordul părinţilor sau tutorelui, după caz, și că, implicit, există acordul acestora din urmă ca numele și fotografiile persoanelor pentru care sunt răspunzătoare să fie făcute publice și utilizate în scop publicitar.

Articolul 2. Denumire. Durată. Locul desfăşurării.

Art. 2.1. Concursurile se vor desfășura aproape permanent, fiecare concurs având o tematică și niște cerințe specifice legate de fotografiile care trebuie înscrise.

Art. 2.2. Concursurile se desfăşoară în România, în perioadele alese de organizatori, online pe platforma F64 Studio dedicată concursurilor, la pagina web http://concurs.f64.ro

Articolul 3. Dreptul şi condiţiile de participare

Art. 3.1. La concurs pot participa toţi cei care postează fotografii conform cerințelor fiecărui concurs în parte și, bineînțeles, având în vedere criteriile de compoziție și estetică fotografică.

Articolul 4. Modul de desfăşurare al concursurilor

Art. 4.1. Fiecare Participant la Concurs care încarcă în pagina web http://concurs.f64.ro fotografii conform fiecărui regulament individual de concurs, în perioada în care se desfășoară respectivul concurs, va intra în concurs pentru premiile oferite de F64 și/sau parteneri.

Art. 4.2. Fotografiile pot fi procesate minimal (levels, contraste, saturație, vibrance, color balance etc.), nu se acceptă însă colajele (excepție face cazul în care organizatorul decide să aibă un concurs individual ce permite colajele).

Art. 4.3. Toate fotografiile înscrise în concurs vor fi jurizate conform criteriilor fotografice (compoziţie, cromatică, încadrare, poveste, etc.), iar câştigătorul va fi ales de către un juriu care poate fi format din: angajați F64, fotografi cunoscuți și parteneri ce vor fi menționați în pagina fiecărui concurs individual și în regulamentul fiecărui concurs individual.

Articolul 5. Condiţii de validare

Art. 5.1 Pentru ca un Participant la concurs să fie considerat eligibil, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • Să aibă cont în platforma http://concurs.f64.ro şi să fie logat în momentul înscrierii fotografiilor în platforma de concurs.
 • Să încarce în platforma dedicată de concurs F64 fotografii care respectă cerințele regulamentelor concursurilor individuale.
 • Să respecte perioadele în care concursurile sunt deschise.
 • Fotografiile trebuie să fie în format JPEG, cu exif, fără semnatură/watermark, dată sau alte însemne pe ele.
 • Să respecte condiţiile de desfăşurare ale Concursurilor și Termeni și Condițiile.
 • În acest sens, Organizatorii îşi rezervă dreptul de a nu publica imaginile care nu respectă aceste condiţii şi de a nu onora solicitările venite din partea Participanţilor care încalcă condiţiile de organizare ale Concursurilor printr-un act de rea-credinţă care poate fi considerat o fraudă, o tentativă de fraudă sau un abuz. Prin fraudă se înţeleg: orice acţiune sau inacţiune a Participantului care constituie o încălcare sau o tentativă de încălcare a obligaţiilor sale legale sau a celor asumate prin participarea la Concurs, cu intenţia de a produce fie Organizatorilor, fie unui terţ, un prejudiciu de orice natură sau de a obţine un folos necuvenit pentru şi / sau pentru o altă persoană sau acţiunea / inacţiunea Participantului care are drept consecinţă producerea unui asemenea prejudiciu sau obţinerea unui asemenea avantaj.

Art. 5.2 La concursuri nu pot participa membri ce fac parte din echipa de organizare externă sau internă, excepție făcând cazul în care se organizează concursuri interne, dedicate doar echipei de organizatori.

Art. 6. Desemnarea câştigătorului

Art 6.1. Jurizarea se va desfăşura pe o perioadă de minim o zi, maxim o săptămână de la încheierea perioadei de înscriere a fotografiilor în concursuri individuale. Juriul va desemna câştigătorii în funcție de câte premii decid organizatorii să ofere, conform criteriilor fotografice (compoziţie, cromatică, încadrare, emoție, poveste etc) și un număr de 2 rezerve pentru fiecare premiu. Există și posibilitatea acordării de premii celor mai apreciate fotografii prin like în platformă.

Art 6.2. Câştigătorii Concursului vor fi anunţati pe:

 1. pagina de Facebook F64 (https://www.facebook.com/F64.ro)
 2. pe blogul F64.ro (http://blog.f64.ro/)
 3. pe adresa de email pe care au furnizat-o în datele de înscriere în concurs
Art. 7. Premiile şi înmânarea acestora

Art 7.1. Câştigatorii vor fi anunţati conform regulamentului, aceștia având la dispoziţie 72 de ore de confirmare de la data anunţului de câştigare.

Art 7.2. După validare, premiile vor fi livrate la adresa indicată de către câştigator prin e-mail, curier etc.

Art 7.3. În cazul în care caştigătorii desemnați nu vor putea fi contactați şi/sau nu vor putea face dovada că fotografia/fotografiile le aparţin, F64 Studio va înmâna premiile rezervelor desemnate de juriu, în ordinea desemnării.

Art 7.4. Premiile constau în: Fiecare concurs în parte va avea propriile premii ce vor fi vizibile în pagina de concurs individual și în regulamentul individual al fiecărui concurs. Din valoarea brută a premiilor se va reține impozitul cu reținere la sursă pe veniturile din alte surse.

Art 7.5. În momentul primirii premiilor, câștigătorii vor fi legitimați și vor avea obligația de a completa și semna un proces verbal de predare-primire a premiilor.

Art 7.6. Organizatorii nu sunt răspunzători de plata taxelor, impozitelor, contribuțiilor privind asigurările sociale sau ale altor obligații fiscale și financiare legate de premiile oferite, cu excepția impozitului cu reținere la sursă, aplicabil veniturilor obținute de persoanele fizice ca urmare a participării la prezentul Concurs. În cazul în care acest impozit se datorează, el se aplică la valoarea brută a premiilor acordate. Organizatorii se obliga să îl calculeze, să îl rețină și să îl plătească la bugetul de stat conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art 7.7 Câștigătorii sunt responsabili cu declararea și plata contribuțiilor de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat conform titlului V din Codul Fiscal.

Art.7.8 Premiile nu pot fi preschimbate în bani, total sau parțial (excepție făcând cazul în care pentru un concurs individual se doresc premii care pot fi preschimbate).

Art.7.9 Pentru a putea intra în posesia premiului, câștigătorul trebuie să trimită o copie CI, lizibilă în mailul de confirmare, plus număr de telefon și adresă de livrare.

Articolul 8. Taxe si impozite

Art. 8.1. Organizatorul Concursului nu este raspunzător de plata taxelor sau obligațiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 8.2. Prezentul Concurs se desfășoara cu scopul stimulării vânzărilor.

Articolul 9. Forţă majoră. Caz fortuit

Art. 9.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator.

Art. 9.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanţilor la Concurs cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forță majoră sau fortuit.

Articolul 10. Litigii

Art. 10.1. Orice reclamație având ca obiect "Concursul" poate fi adresată în scris la adresa sediului social al Organizatorului specificată în acest Regulament sau trimisă pe mail la concurs@f64studio.ro în termen de maxim 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Art. 10.2. Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și participanții la Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

Articolul 11. Întreruperea concursurilor

Art. 11.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe concursul oricând pe parcursul desfășurării acestuia, cu informarea prealabilă a publicului prin mijloace de comunicare corespunzătoare.

Articolul 12. Regulamentele concursurilor

Art. 12.1. Toate regulamentele pentru concursuri sunt afișate și disponibile gratuit pe site-ul oficial al Organizatorului la adresa https://concurs.f64.ro pe toată perioada de desfășurare a Concursurilor.

Art. 12.2. Simpla participare la aceast Concursuri echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce privesc Concursurile.

Art.13.. Alte prevederi

Datele personale ale participanților la Concurs vor fi procesate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Art. 14. Întreruperea Concursului

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe Concursurile oricând pe parcursul desfăşurarii acestora, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare.

Art. 15. Regulamentul general al platformei de concursuri

Art. 15.1. Regulamentul general al platforme de Concursuri este afişat şi disponibil gratuit pe site-ul oficial al Organizatorului la adresa concurs.f64.ro, permanent.

Art. 15.2. Simpla participare la concursurile de pe această platformă echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce privesc Concursurile.

Trivia

Trivia este o altă secțiune din cadrul platformei de concursuri F64, ce include 3 nivele de teste pe cunoștințe fotografice. Un nivel pentru începători, al doilea pentru entuziaști și al treilea pentru profesioniști.

Tot ceea ce trebuie să faci pentru a participa la Trivia, este să intri în joc (fiecare utilizator din platforma are acces la început doar la Trivia de începători) să selectezi întrebările pe care le consideri corecte și, pe măsură ce vei avansa, vei primi puncte și badge-uri, plus avansarea la următorul nivel de Trivia.

Atenție! Cel mai bun scor se salveaza automat!

Profilul de utilizator și alte informații importante pentru aceștia

Fiecare utilizator are o pagină de profil standard, pe care o pot personaliza cu linkuri către rețelele sociale personale, și alte informații pe care dorește să le includă la secțiunea de descriere, plus posibilitatea de a uploada o fotografie de cover și una de profil.

Editarea profilului se face la secțiunea Contul Meu.

Tot în pagina de profil utilizatorul va vedea totalul imaginilor înscrise în concurs .

Tot în pagina de profil utilizatorul își va putea crea un portofoliu, independent de imaginile înscrise în concurs. - secțiunea Lucrările mele

Nu este permisă crearea mai multor conturi sau spam-ul pentru a acumula puncte. Toate activitățile de acest tip vor fi sancționate. Ținte minte, de asemenea, că fiecare se înscrie în această platformă pentru a evolua. Așadar, încurajăm feedback-urile constructive, nu doar comentarii de tipul "frumos/drăguț" sau jignirea oricărui concurent.

Moderatorii analizează comportamentul tău în și pot acționa în consecință. Încercările de trișare sau comportamentul neadecvat vor duce la penalizare (nu se permit injurii). Orice abatere duce la avertisment și ulterior la suspendare.

Orice probleme apar între concurenți sau cu modul de funcționare al platformei trebuie transmise către moderatori la adresa concurs@f64studio.ro

Despre fotografiile înscrise și drepturile de autor

Luăm în serios drepturile de autor și proprietatea intelectuală și drept urmare:

 1. Fotografiile trebuie să îți aparțină. Moderatorii își rezervă dreptul de a șterge imagini din platformă dacă descoperă că au fost furate.
 2. Reproducerea, parțială sau totală și copierea lucrărilor de pe concurs.f64.ro va fi pedepsită conform legilor în vigoare.
 3. Ne rezervăm dreptul doar de a afișa imaginile postate de utilizatori sau folosirea imaginilor câștigătoare pentru expoziții, materiale educaționale și alte lucruri de acest tip. Toate acestea discutând cu autorul imaginilor de fiecare dată.

Data întocmirii Termeni și Condiții

27.11.2018


ORGANIZATOR

F64 Studio SRL